Elektronický papier vďaka svojej inovatívnej technológií nachádza čoraz viac svoje široké uplatnenie v priemysle, výrobnom procese, v sklade a logistike

Čo Vám prinesie využitie elektronického papiera ?

  – Zníženie pracovnej sily a šetrenie  času nahradením elektronického papiera, žiadna manuálna práca s etiketou
  – Zelená technológia, šetrenie papiera, prelomová technológia, tzv. bieleho elektronického papiera – „E-Paper Technology„
  – Automatické načítavanie dát zo systému, zvýšenie produktivity
  – Nenáročná bezkáblová inštalácia
  – Odstránenie chybovosti a nepresnosti – prepojením s WMS systémom vždy aktuálne a presné údaje.
  – Prepojením s WMS displej zobrazuje aktuálne informácie (pozícia, status) dynamicky a v reálnom čase.
  – Odstránenie papierových štítkov, znížené náklady na tlač papierových etikiet.
  – Technológia elektronického papiera pomáha zlepšovať, optimalizovať a vylepšovať skladové činnosti, zjednodušovať a zrýchľovať celý proces riadenia.
  – So zavedením tejto technológie nejako nestúpnu náklady na spotrebu elektrickej energie, jedná sa o „Low Energy Technology“.
  – Správa a riadenie elektronických etikiet z jedného miesta.
  – Na displejoch je možné dynamicky zobrazovať plne grafický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC).
  – Rýchla zmena informácii (Pick-up List, popis).
  – Zvýšená efektivita pri manipulácii s tovarom (LED svetlo na displeji)

CASE STUDY AUTOMOTIVE

 

Pre nášho zákazníka zo segmentu AUTOMOTIVE sme pripravili riešenie na mieru podľa jeho požiadaviek. Hlavným kritériom bolo dynamicky meniť údaje na displejoch v určitom časovom intervale a monitorovanie skladových zásob pre daný komponent.

Veľkosť elektronických displayov sme navrhli podľa potrieb zákazníka pre zobrazovaný obsah:
Graphic panoramic display 4,3″ b/w/r + NFC
Display size : 30.7 x 105.4
Label sizes : 36.3 x 117.1

Prepojením s WMS displej zobrazuje aktuálne informácie (pozícia, status) dynamicky a v reálnom čase. Zobrazovaný obsah je možné spoľahlivo sledovať a riadiť z jedného miesta, čo výrazne uľahčuje prácu a zefektívňuje celý proces v sklade a logistike. Na displejoch je možné dynamicky zobrazovať plne grafický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC). Pomocou nasnímania QR kódu, ktorý je zobrazený na displayi pri tovare, si zákazník v prípade potreby môže doobjednať daný komponent do výrobného zásobníka.