Obchodný systém LinStore je určený pre evidenciu, predaj, nákup tovaru, sledovanie a vyhodnocovanie skladových operácii.
Je určený pre široké spektrum maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok.

Funkcie systému LinStore backoffice

 • nastavenie parametrov obchodu,
 • informácie o zákazníkoch a dodávateľoch prípadne výrobcoch (základné údaje, splatnosť faktúry, zakázanie/povolenie, typ spoločnosti, strediská spoločností, kontaktné osoby),
 • definovanie tovarov (EAN kód, názov tovaru, kategórie tovaru, DPH, povolený predaj alebo nákup, záruka, rozmery, merné jednotky, jednotky balenia, sledovanie aktuálnych cien, sledované produkty, pozície tovarov v regáloch),
 • previazanie tovarov,
 • plánovanie nákupných cien, plánovanie predajných cien,
 • výpočet predajných cien z marže alebo nákupnej ceny,
 • používanie viacerých cenových kategórií pre tovar, preceňovanie tovaru,
 • definícia rôznych druhov zliav (tovarové, zákaznícke, kombinované),
 • skupiny zliav tovarov a firiem,
 • objednávanie, príjem, príjem prevodom,
 • podpora práce s prenosnými dátovými terminálmi (PDT) – pri príjme tovaru, vystavovaní objednávok, kontrole cien, inventúre,
 • sledovanie pohybov skladovej karty,
 • evidencia odberateľských objednávok, vyhotovenie a tlač dodacích listov, vystavenie predfaktúr, faktúr, dobropisov,
 • storno dokladov,
 • interný výdaj – do spotreby, do likvidácie, prevod na iný sklad v rámci vlastnej spoločnosti,
 • inventúra, saldo konto, import/export údajov,
 • napojenie na registračnú pokladňu, predaj v hotovosti cez systém LinPOS,
 • tlač cenníkov s rôznymi údajmi, tlačové zostavy (obratové súpisky, príjemky, výdajky, zásoby, podrobná bilancia predaja, široký výber zostáv na požiadanie zákazníka),
 • štatistiky predajov, zásob,
 • prenos údajov medzi vzdialenými počítačmi,
 • definícia prístupových práv užívateľov.

Prepojenia LinStore s inými systémami

Výhody systému

 • komplexné riešenie obchodných reťazcov rôznych typov
 • veľkoobchodné a maloobchodné riešenia
 • riešenia pre prevádzky “Cash and Carry”,
 • komplexné skladové hospodárstvo
 • jednoduchá obsluha
 • plánovanie nákupných a predajných cien
 • kategorizácia tovarov a firiem
 • rôzne druhy zliav (zákaznícke, tovarové, kombinované)
 • veľký výber štatistík a tlačových zostáv
 • priama podpora prenosných terminálov
 • priame prepojenie na pokladničný systém LinPOS
 • vzdialená správa systému
 • stabilita systému
 • využitie najefektívnejších databázových systémov,
 • plne transakčný systém
 • bezpečnosť systému zaručená trojstupňovou ochranou (systém, databáza, aplikácia)