Aplikácia Shop Asistant je aplikácia vytvorená našou spoločnosťou, ktorá rieši všetky potrebné skladové operácie

Android client licence Shop Assistant (SA) obsahuje 4 moduly:

 • Kontrola ceny
 • Tlač regálových etikiet
 • Výdaj
 • Príjem externe/interne

Rozširujúca funkcia základného modulu SA:

 • Párovacia aplikácia pre elektronické cenovky
 • Generovanie etikety pri kontrole ceny
 • Odoslanie pracovného dokladu priamo na tlač / Príjem, SL, Cenovky)
 • Prihlasovanie pomocou NFC
 • Inventúra
 • Prehľad skladovej zásoby vrátane zásoby na ostatných skladoch
 • Evidencia vád tovaru
 • Tlač jednorazových cenových a zľavových  etikiet – bluetooth/desktop printer
 • Tvorba nákupnej objednávky
 • Kontrola tovarov na dodávateľa
 • Rozdelenie objednávky na dodávateľov
 • Vytvorenie a odoslanie nákupu do pokladnice