Inovácia v podobe elektronických cenoviek pre Orange Slovensko.

Nič nie je lepšie, ako keď technológia predáva technológiu. V našom prípade sú to elektronické cenovky v predajniach Orange Slovensko a.s.

Orange Slovensko sa rozhodlo ísť cestou digitalizácie a sme radi, že aj s našou pomocou sa im v tom darí. Zákazník sa rozhodol postupne zaviesť elektronické cenovky na všetky svoje predajne. V súčasnosti je nainštalovaných 60 predajní a do troch rokov budú elektronické cenovky na všetkých predajniach Orange Slovensko.

Hlavný prínos elektronických cenoviek pre Orange Slovensko spočíva v automatizácii cien na predajni, správnosti údajov na cenovkách, promptnej reakcii na konkurenciu a odbremenenie personálu na predajni. Elektronické cenovky slúžia aj ako vysoko efektívny marketingový nástroj. Pomocou QR kódu na cenovke si dokážu zákazníci zobraziť detailnejšie informácie o danom smartfóne. Vďaka elektronickým cenovkám dochádza k šetreniu životného prostredia, nakoľko spotreba papiera je minimálna.

Súčasťou vybavenia elektronických cenoviek okrem samotného HW je a SW vybavenie. Pomocou nášho SW majú pracovníci dokonalý prehľad o cenovkách, párovaní elektronických cenoviek s tovarom na predajni a pridávanie nových produktov do systému. SW riešenie pre Orange Slovensko je plne centralizované. Čo to znamená ? Z jedného miesta dokážete spravovať zmenu cien na všetkých predajniach Orange Slovensko a mať dokonalý prehľad o všetkých cenovkách a produktoch v systéme.

Zopár zaujímavosti o projekte ESL pre Orange Slovensko:

– Na predajni sú použité dva typy elektronických cenoviek. Malé 2,2“ a veľké 6“ elektronické cenovky.

– Použitá technológia – elektronický papier.

– Aktuálny počet predajní vybavených elektronickými cenovkami je 60.

– Počet elektronických cenoviek v súčasnosti je 13 580 kusov.

– Celkový plánovaný počet predajní spolu je 120.

– Celkový plánovaný počet elektronických cenoviek je 27 000 kusov.