Systému riadenia skladu (WMS) predstavuje ideálne riešenie pre potreby sledovania, kontroly a spracovania celkového tovarového toku, firemnej logistiky a „route menežmentu“. Aplikácia je určená na komplexné pokrytie tovarového toku – od príjmu tovaru až po jeho distribúciu z centrálneho skladu na konkrétnu predajňu prostredníctvom dodacieho listu. Slúži na pokrytie aktuálneho stavu na predajniach a stavu expedície z centrálneho skladu. Máte tak možnosť sledovať detailné údaje pre jednotlivé trasy a predajne, čo Vám ponúka ideálny priestor na ďalšiu optimalizáciu tovarového toku. Prehľadný systém umožňuje vytváranie distribučných a dodacích listov. Systém riadenia skladu Vám umožňuje efektívnu kontrolu stavu a doplnenie chýbajúcich tovarov na konkrétnych predajniach. Aplikácia pozostáva z hrubého klienta nainštalovaného na PC pracovníkov skladu a distribúcie bežiacej na serveri. Systém tak umožňuje okrem detailnej kontroly distribuovaného tovaru na predajne aj sledovanie výkonnosti skladových pracovníkov.

Softvérové riešenia

Všetkým našim SW riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácií, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia SW. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzku informačno – obchodných a skladových systémov.

Systém LinStore je určený pre evidenciu, predaj, nákup tovaru, sledovanie a vyhodnocovanie skladových operácii. Je určený pre široké spektrum maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok.

Výhody systému:

 • komplexné riešenie obchodných reťazcov rôznych typov,
 • veľkoobchodné a maloobchodné riešenia,
 • riešenia pre prevádzky “Cash and Carry”,
 • komplexné skladové hospodárstvo,
 • jednoduchá obsluha,
 • plánovanie nákupných a predajných cien,
 • kategorizácia tovarov a firiem,
 • rôzne druhy zliav (zákaznícke, tovarové, kombinované),
 • veľký výber štatistík a tlačových zostáv,
 • priama podpora prenosných terminálov,
 • priame prepojenie na pokladničný systém LinPOS,
 • vzdialená správa systému,
 • stabilita systému,
 • využitie najefektívnejších databázových systémov,
 • plne transakčný systém,
 • bezpečnosť systému zaručená trojstupňovou ochranou (systém, databáza, aplikácia)

Komunikačná infraštruktúra

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sietí a telekomunikačných projektov spolu. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sietí, meranie a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softvéru a hardvéru. Ponúkame montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení.

Hardvérové riešenia

Dodávame a inštalujeme široký sortiment hardvérových komponentov zariadení, predovšetkým so zameraním na obchodné, skladové, ako aj logistické a priemyselné potreby. Poskytujeme komplexný servis registračných pokladní, výpočtovej a skenovacej techniky, ručných skenerov a tlačiarní.