Elektronický papier, známy aj pod názvom e-paper predstavuje technológiu, ktorá dokáže udržať text a obrázky natrvalo bez spotreby elektriny. Hlavným cieľom elektronického papiera je nahradiť klasický papier všade tam, kde je to možné.  Elektronický papier sa používa napríklad v spojitosti s čítačkami elektronických kníh, ako je Kindle od Amazonu. Pri tomto to však nekončí, elektronický papier preniká do mnohých sfér každodenného použitia a stáva sa tak súčasťou mnohých produktov. Ako príklad môžeme uviesť jeho využitie pre elektronické cenovky, elektronický papier v priemysle a logistike, elektronický papier slúžiaci na označovanie miestností, zasadačiek, zamestnancov atď.

Elektronické cenovky

Nová generácia bezdrôtových elektronických cenoviek odstraňuje potrebu papierových etikiet a papierových štítkov. Ide o najmodernejšiu a skutočne prelomovú technológiu, tzv. bieleho elektronického papiera – „E-Paper Display“. Elektronické cenovky na svoj chod nepotrebujú žiaden kábel – cenovky komunikujú úplne bezdrôtovo. Plne grafické riešenie elektronických cenoviek postavené na technológii e-ink predstavuje absolútnu svetovú špičku. Vysoký kontrast a rozlíšenie s excelentným širokým pohľadovým uhlom zaručuje dokonalú čitateľnosť grafického obsahu, vrátane loga, obrázkov, čiarových a QR kódov.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE SEM

Elektronický papier v priemysle

Prepojením so systémom WMS (Warehouse management system)  elektronický displej zobrazuje aktuálne informácie (pozícia, status) dynamicky a v reálnom čase. Zobrazovaný obsah je možné spoľahlivo sledovať a riadiť z jedného miesta, čo výrazne uľahčuje prácu a zefektívňuje celý proces v sklade a logistike. Na displejoch je možné dynamicky zobrazovať plne grafický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC)

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE SEM

Rezervačný systém zasadacích miestností s použitím technológie elektronického papiera

Systém bezdrôtových elektronických displejov použitím technológie elektronického papiera predstavuje vysoko efektívne, dynamické a elegantné riešenie na zobrazovanie informácií v reálnom čase pred vašou zasadačkou.  Rezervačný systém zasadacích miestností technológiou elektronického papiera je vhodné riešenie pre zasadacie miestnosti, kde sa vyžaduje bezkáblová inštalácia.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE SEM