VYVOLÁVACÍ SYSTÉM NovQ

Chcete svojim zákazníkom ponúknuť komfort v čakárni alebo v rade?

Vyrušujú Vašich pracovníkov nedočkaví zákazníci vyklopkávaním na dvere?

Chcete mať prehľad o vyťaženosti pracoviska?

Je vo Vašom záujme klientom zabezpečiť diskrétnosť a GDPR?

Riešením je nasadenie vyvolávacieho systému NovQ

Vyvolávací systém NovQ zabezpečí jednoznačné a spravodlivo definované poradie zákazníkov, podľa ich príchodu. Jeho nasadenie je určené pre firmy, zdravotnícke zariadenia, banky, úrady, inštitúcie a iné prevádzky, ktoré majú klientske pracoviská.

Vyvolávací systém NovQ je moderným riešením vyvinutým našou spoločnosťou tak, aby našlo svoje uplatnenie v každom odvetví.

Rýchly prehľad o čakajúcich klientoch – ich počet a s akou agendou prichádzajú.
Na základe historických údajov môžete identifikovať pravidelne sa opakujúce správanie klientov a prispôsobiť mu nasadenie pracovníkov v exponovaných časoch, alebo naopak – redukovať personálne obsadenie v časoch minimálnej návštevnosti.
Systém poskytuje okamžité prehľady o jednotlivých pracoviskách, počte obslúžených klientov celkovo, po agendách, o časoch čakania na vybavenie a o dĺžke času vybavenia klienta.
V prípadoch, keď potrebujete po odchode klienta spracovať ešte jeho administratívnu zložku, budete mať na to kľud a až po jej ukončení privoláte ďalšieho klienta.
Zavedením systému dosiahnete vyššiu spokojnosť svojich zákazníkov, ktorí budú k vám radi opakovane chodiť. Aj vlastní pracovníci budú spokojnejší, keď nebudú zbytočne rušení pri svojej práci.
Vyvolávací systém NovQ Vám pomôže získať väčší prehľad o výkonoch, najvyťaženejších pracovníkoch, najžiadanejších službách, prípadne technických prostriedkov a najobľúbenejších časoch.