Pokladničný systém LinPOS je komplexné, vysoko progresívne riešenie vhodné pre malé aj veľké obchodné prevádzky, supermarkety či hypermarkety. Flexibilný a modulárny systém s modernou funkčnosťou je veľmi ľahko prispôsobiteľný akýmkoľvek požiadavkám zákazníka. Pokladničný systém LinPOS bol uvedený na trh v roku 2000. Odvtedy prešiel rôznymi vývojovými zmenami.

V súčasnosti sa zaraďuje medzi najmodernejšie pokladničné systémy určené pre široké nasadenie v maloobchodnej sieti. Pokladničný systém LinPOS je zložený z dvoch častí: LinPOS pokladňa a LinPOS backoffice (server).

Funkcie systému LinPOS backoffice

 • nastavenie parametrov obchodu
 • konfigurácia pokladní
 • správa kmeňových údajov
 • správa tržieb – uzávierky pokladníkov
 • automatické procedúry obchodu (uzávierky, export/import údajov)
 • tlačové zostavy
 • monitorovanie a vzdialená správa pokladne
 • vernostný systém
 • online komunikácia s váhovým systémom
 • komunikácia s prenosnými terminálmi na čiarový kód (príjem a výdaj tovaru, inventúra, kontrola cien tovaru)
 • rôzne prístupové práva (ochrana pomocou hesla)

Prepojenia LinPOS s inými systémami

LinPOS má vytvorené rozhrania na všetky systémy používané v obchodných prevádzkach:
 • váhové systémy,
 • prensoné dátové terminály,
 • overovače cien – Price-checkers,
 • obchodné systémy, skladové systémy.

Výhody systému

 • plne transakčné spracovanie,
 • uchovávanie transakcií na serveri a zároveň na pokladni,
 • možnosť použitia duálneho servera,
 • prístup k informáciám v reálnom čase,
 • klient/server aplikácia,
 • vysoká bezpečnosť a výkon systému,
 • trojstupňová ochrana systému proti neoprávnenému vniknutiu,
 • podpora rôznych periférnych zariadení,
 • prehľadné užívateľské prostredie a jednoduchá obsluha,
 • možnosť použitia rôznych profilov pokladní v jednom systéme,
 • možnosť pripojenia na iné pokladničné systémy,
 • pripravenosť systému na zavedenie EURO,
 • systém lokalizovaný pre SK, CZ, PL, HU, SLO, D, F.