Office eSignage & Room reservation system známy tiež pod názvom Rezervačný systém zasadacích miestností je nový, progresívny, inovatívny elektronický systém slúžiaci pre potreby vytvárania a správy rezervácii zasadacích miestností. Jedná sa o modernú webovú aplikáciu typu klient-server, ktorej úlohou je zber a poskytovanie údajov pre účely rezervácie zasadacích miestností.

Rezervačný systém zasadacích miestností predstavuje :

 • Možnosť rezervovať  zasadaciu miestnosť cez MS Outlook alebo iného klienta
 • Možnosť rezervovať ad-hoc priamo na tablete
 • Jasne rozlíšiteľný stav obsadenosti zasadacej miestnosti (červená – obsadená, zelená – voľná)
 • Denný a týždenný prehľad obsadenosti zasadacej miestnosti
 • Znázornenie technickej vybavenosti zasadacej miestnosti priamo na tablete
 • Možnosť incident manažmentu priamo na tablete so zaslaním na incidentový systém zákazníka
 • Možnosť reportingu pre účely facility management Monitoring – administrátorský prehľad
 • Možnosť jazykovej mutácie AJ/SJ
 • Customizácia šablón podľa špecifikácie objednávateľa

Doplnkovým riešením môže byť prehľad všetkých zasadacích miestností na veľkej obrazovke. Vďaka takémuto riešeniu dokážete poskytnúť informácie napríklad o obsadenosti zasadacích miestností, prípadne aj to, na ktorom poschodí sa nachádzajú.

Zobrazenie údajov technológiou ePAPER

Systém bezdrôtových elektronických displejov použitím technológie elektronického papiera predstavuje vysoko efektívne, dynamické a elegantné riešenie na zobrazovanie informácií v reálnom čase pred vašou zasadačkou.  Rezervačný systém zasadacích miestností technológiou elektronického papiera je vhodné riešenie pre zasadacie miestnosti, kde sa vyžaduje bezkáblová inštalácia.

V čom spočívajú výhody elektronického papiera ?

 • Vždy aktuálne údaje rýchlo a na správnom mieste
 • Dokonalá identifikácia priestorov
 • Viditeľná aktuálna obsadenosť zasadacích a konferenčných miestností
 • Elegantný dizajn v rôznych materiálových a farebných prevedeniach
 • Bezdrôtová komunikácia – jednoduchá inštalácia, nenáročná správa
 • Vysoko efektívne digitálne riešenie bez vedľajších nákladov
 • Životnosť batérií až 5 rokov
 • Monochromatický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC)