NOV, s. r. o.

Antolská 4
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Manažér predaja pre Slovenskú a Českú republiku                       
Mgr. Boris Ďurček
boris.durcek@nov.sk
obchod@nov.sk
+421 903 239 012

Hotline
+421 903 778 328
hotline@nov.sk

 

Prevádzka Zlaté Moravce

Továrenská 58/A
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 903 239 012
e-mail: info@nov.sk

Kontakt

Obchodné a marketingové oddelenie
+421 37 64 03 214
Ekonomické oddelenie
+421 37 64 03 234
Hotline
+421 903 778 328

Prevádzka Bratislava

Antolská 4
851 07 Bratislava
Tel.: +421 2 43 63 39 51
e-mail: info@nov.sk

Email

info@nov.sk
obchod@nov.sk
hotline@nov.sk

Prevádzka Praha

Durychova 101/66
142 00 Praha
Česká republika
Tel.: +420 244 003 245

Sociálne siete

Fakturačné údaje

NOV, s. r. o.
Antolská 3721/4
851 07  Bratislava, reg. na OS BA 1, vl.č. 4043/B, odd.Sro

IČO:                            31338895
DIČ:                          2020343380    
IČ DPH:                   SK2020343380
BANKA:                   UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu SK:         1370687000/1111
IBAN:                         SK45 1111 0000 0013 7068 7000
SWIFT:                        UNCRSKBX

Korešpondenčná adresa

NOV, s. r. o. – ZM
Továrenská 58/A
953 01  Zlaté Moravce
Tel.:              037 / 640 32 33
Fax:            037 / 640 32 10